„Liberalizm lekko kontrolowany”- PM 200

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi

Tytuł: Liberalizm lekko kontrolowany”

Autor/autorzy: dyrektor Mariola Niepsuj, nauczycielki:  Agnieszka Karga,  Ewa Grzegorek Przedszkole Miejskie nr 200

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca wychowania przedszkolnego

Czy z dziećmi w wieku przedszkolnym można rozważać kwestie związane z budową Ziemi, procesem powstawania dróg oraz strefami klimatycznymi naszego globu? Okazuje się, że tak. Potrzebne jest jednak do tego totalne odejście od tradycyjnie rozumianej edukacji przedszkolnej. W naszej grupie, od początku bieżącego roku szkolnego dzieci same wybierają tematy, którymi się zajmujemy. Planowanie pracy odbywa się zatem w systemie tygodniowym, zaś ich realizacja przebiega na drodze połączenia różnych metod – głównie metody projektów oraz elementów metodyki zuchowej.

Takie podejście do pracy wymagało rezygnacji z dostępnych na rynku „podręczników”. Karty, zawierające założenia podstawy programowej przygotowywane są przez nauczycielki, zaś dzieci pracują w sposób dwusystemowy. Jednym jest praca z całą grupą, zaś drugim praca indywidualna, którą należy wykonać w ciągu tygodnia. Karty indywidualne umieszczane są w imiennych szufladach w poniedziałek. Dziecko samo decyduje, kiedy je wypełni. Powinno jednak zrobić to do najbliższego piątku. Niewątpliwie rozwija to systematyczność oraz obowiązkowość tak potrzebną podczas nauki szkolnej. Proces edukacyjny czyni atrakcyjnymi kreowanym nie tylko przez nauczyciela ale przede wszystkim przez samo dziecko. Oczywiście w/w system pracy funkcjonuje sprawnie dzięki zaangażowaniu środowiska rodzinnego dzieci. Na pierwszym zebraniu rodzice wyrazili chęć czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Dzięki temu edukacja „wychodzi” poza mury przedszkola. Dzieci w domu przygotowują plansze, ilustracje, realizują projekty. Dzięki temu rodzice na bieżąco informowani są o postępach oraz wiadomościach posiadanych przez dzieci.

Efekty wdrożenia: Stymulowanie zainteresowań i zdolności małego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, przygotowanie do  pracy w zespole, branie odpowiedzialności przez każde dziecko za wykonanie zadań w określonym czasie, prezentowanie swoich możliwości
i umiejętności na forum  grupy itp. Aktywizowanie rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju swojego dziecka, uczenie się poprzez doświadczanie, eksperymentowanie i poszukiwanie informacji w różnych źródłach przez samo dziecko.